-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแปน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแปน

รหัสโรงเรียน : 530858

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 81 หมู่ 3 ตำบลผือใหญ่ – ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแปน

-- advertisement --