-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

รหัสโรงเรียน : 530881

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก

-- advertisement --