-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 530863

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 69 – อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

-- advertisement --