โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองหลวง

รหัสโรงเรียน : 530620

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210

โทรศัพท์ : 045826002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองหลวง