-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 530872

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเมืองเก่า หมู่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ – กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : 045-668062

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

-- advertisement --