-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสียว

รหัสโรงเรียน : 530859

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองขุนศรี – เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0902725335

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสียว

-- advertisement --