-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง

รหัสโรงเรียน : 530436

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพนทอง หมายเลข 2083 ราษีไศล-อุทุมพรพิสัย แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0611651454

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง

-- advertisement --