โลโก้โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

รหัสโรงเรียน : 530794

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 – ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )