-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโซงเลง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโซงเลง

รหัสโรงเรียน : 530866

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 82 – หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโซงเลง

-- advertisement --