โลโก้โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

รหัสโรงเรียน : 530618

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 – ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210

โทรศัพท์ : 045-699049

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน