-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

รหัสโรงเรียน : 530789

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0862594100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

-- advertisement --