-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

รหัสโรงเรียน : 530853

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 045604080

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

-- advertisement --