-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกันตรวจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกันตรวจ

รหัสโรงเรียน : 530590

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 – โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 085 4174471

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกันตรวจ

-- advertisement --