-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

รหัสโรงเรียน : 530246

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

-- advertisement --