-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

รหัสโรงเรียน : 530555

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านคอก – ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 0953300608

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคอกหนองไพร

-- advertisement --