-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาอุด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาอุด

รหัสโรงเรียน : 530290

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านตาอุด – ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 045922236

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาอุด

-- advertisement --