-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

รหัสโรงเรียน : 530286

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองติมใต้ ขุขันธ์ – สำโรงพลัน สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)

-- advertisement --