-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

รหัสโรงเรียน : 530274

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทุ่งศักดิ์ – ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์

-- advertisement --