-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

รหัสโรงเรียน : 530327

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านยางชุมภูมิตำรวจ – ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 0895866228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

-- advertisement --