โลโก้โรงเรียนบ้านสลักได

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสลักได

รหัสโรงเรียน : 530580

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 0892846181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสลักได