-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

รหัสโรงเรียน : 530564

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045675024

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

-- advertisement --