-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองอิไทย

รหัสโรงเรียน : 530582

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองอิไทย – สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 08-9949-3294

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองอิไทย

-- advertisement --