-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอาลัย

รหัสโรงเรียน : 530583

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านอาลัย – สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045660135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอาลัย

-- advertisement --