-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขวา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขวา

รหัสโรงเรียน : 530585

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045660137

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขวา

-- advertisement --