-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสูง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสูง

รหัสโรงเรียน : 530239

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 045-920615

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสูง

-- advertisement --