-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพงกอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพงกอก

รหัสโรงเรียน : 530563

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพงกอก – ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045660315

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพงกอก

-- advertisement --