-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพง

รหัสโรงเรียน : 530288

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 12 ต.สะเดาใหญ่ – สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 0878785466

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพง

-- advertisement --