-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัานกันจด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัานกันจด

รหัสโรงเรียน : 530452

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 95 – กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 0870697622 045-660255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัานกันจด

-- advertisement --