โลโก้โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 530226

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 210 ภายในหมู่บ้านนากันตม สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045969108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)