-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชำเขียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชำเขียน

รหัสโรงเรียน : 530483

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ – ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 045660021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชำเขียน

-- advertisement --