โลโก้โรงเรียนบ้านชำเบ็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชำเบ็ง

รหัสโรงเรียน : 530154

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านซำเบ็ง หมู่ที่8 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ – กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชำเบ็ง