โลโก้โรงเรียนบ้านดาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดาน

รหัสโรงเรียน : 530447

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดาน – โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 045679218

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดาน