-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 530156

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – โชคชัย-เดชอุดม ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 0810654052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

-- advertisement --