-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตาเอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตาเอก

รหัสโรงเรียน : 530491

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านตาเอกใหม่ ขุนหาญ – กันทรอม กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 045660255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตาเอก

-- advertisement --