-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 530473

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านภูดินพัฒนา – บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 0872523932

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา

-- advertisement --