-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์

รหัสโรงเรียน : 530160

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 204 – ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 0854647064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์

-- advertisement --