โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส

รหัสโรงเรียน : 530180

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสว่าง(หนองตึก) – เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045-969-116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส