โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)

รหัสโรงเรียน : 530233

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหิน – สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045969107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)