-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง

รหัสโรงเรียน : 530805

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7 – หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045660243

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง

-- advertisement --