โลโก้โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 530167

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 229 กันทรลักษ์-นาห่อม เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045663459

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)