-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)

รหัสโรงเรียน : 530189

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)

-- advertisement --