โลโก้โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

รหัสโรงเรียน : 530171

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนคำแก้ว – สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 0819662932

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว