โลโก้โรงเรียนบ้านโนนจิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนจิก

รหัสโรงเรียน : 530152

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 54 – กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045660040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนจิก