-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนอ้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนอ้อ

รหัสโรงเรียน : 530446

เขตการศึกษา : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ – สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : 045660274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนอ้อ

-- advertisement --