-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล

รหัสโรงเรียน : 540536

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เต่างอย เต่างอย สกลนคร 47260

โทรศัพท์ : 042720130

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนางอยโพนปลาโหล

-- advertisement --