-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 540596

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 525 นาแก้ว-ดงน้อย นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042704675

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม

-- advertisement --