-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ

รหัสโรงเรียน : 540600

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 9 นาแก้ว-ดงน้อย นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042707032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ

-- advertisement --