-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาจาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาจาน

รหัสโรงเรียน : 540594

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 22 – บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

โทรศัพท์ : 042720038

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาจาน

-- advertisement --