-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า

รหัสโรงเรียน : 540539

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 ศรีวิชา-เต่างอย นาตาล เต่างอย สกลนคร 47260

โทรศัพท์ : 042761334

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า

-- advertisement --