-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 540081

เขตการศึกษา : สพป.สกลนคร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านดงนิมิต – นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180

โทรศัพท์ : 042703379

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

-- advertisement --